Aktualności, ZHP

Nowa instrukcja szczepu, związku drużyn i hufca

0 389
W miniony wtorek – 9 sierpnia br. – Główna Kwatera ZHP przyjęła kolejne dwa dokumenty wypracowane przez Zespół ds. „opcji zero”. Tym razem odświeżone i doprecyzowane zostały instrukcja szczepu i związku drużyn oraz instrukcja hufca.

Konsultacje instruktorskie obu dokumentów rozpoczęły się 25 marca 2016 roku, a projekty instrukcji znaleźć można było na stronie Zespołu ds. „opcji zero”. Spośród jednostek, które podały w Ewidencji ZHP dane kontaktowe, zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało skierowane do blisko trzystu, a ponadto do wszystkich władz naczelnych oraz szeregu ekspertów wskazanych imiennie przez GK ZHP.

Szczep

W przypadku szczepu projekt instrukcji od samego początku niewiele zmieniał. Szczep miał pozostać dobrowolnym zrzeszeniem gromad i drużyn, zapewniającym przede wszystkim ciąg wychowawczy i wspierającym wspólną pracę z kadrą. Zespół ds. „opcji zero” zamierzał odformalizować funkcjonowanie szczepów, m.in. pozostawiając niemal wszystkie uregulowania dotyczące funkcjonowania szczepu i kierowania nim w gestii samych gromad i drużyn.

O zmianach w instrukcji, dotyczących szczególnie szczepów opowiada hm. Andrzej Sawuła – szef Zespołu ds. „opcji zero” GK ZHP

 

Związek drużyn

Jednostką, w przypadku której zaszły największe zmiany, jest związek drużyn

Związek drużyn jest wymieniony w Statucie ZHP jako forma zrzeszania się gromad i drużyn, jednostka taka musi więc być zdefiniowana w regulaminach. Mając to na uwadze, Główna Kwatera ZHP zdecydowała się wykorzystać tę formę w zupełnie innym miejscu struktury Związku. Związek drużyn opisany w nowej Instrukcji jest jednostką porównywalną ze szczepem, ale luźniejszą, mającą zapewniać drużynom korzyści przede wszystkim natury organizacyjnej. Może on w przyszłości przekształcić się w szczep i nadzieja na to jest jednym z głównych powodów wprowadzenia opisywanej zmiany.

Gruntowną zmianę koncepcji Związku drużyn przedstawia hm. Andrzej Sawuła:

 

Hufiec

Zmiany wprowadzone w instrukcji hufca mają charakter organizacyjny

Szczegółowe zadania hufca oraz zakresy odpowiedzialności jego władz reguluje Statut ZHP. Oznacza to, że wszelkie instrukcje mogą jedynie regulować szczegóły funkcjonowania hufca. Skierowany do konsultacji projekt zawierał więc propozycje m.in. ograniczenia zakresu wymaganej dokumentacji oraz uproszczenia pracy z Ewidencją ZHP i dokumentacją papierową. W odpowiedzi na obserwowane przez lata problemy, zespół podjął także próbę określenia choć ogólnych ram współpracy władz hufca.

Co zatem zmieniło się w odświeżonej instrukcji hufca?

 

Oba dokumenty wchodzą w życie z dniem 1 września br. Ich teksty można znaleźć na stronie www.dokumenty.zhp.pl

źródło: opcjazero.zhp.pl

O autorze / 

Bartłomiej Walkowski

Człowiek instytucja w Hufcu Zielona Góra ZHP. Osoba wesoła, pomysłowa, kipiąca energią. W życiu codziennym członek komendy hufca Zielona Góra ZHP ds. pracy z kadrą, ale to nie jedyna funkcja, którą w pocie czoła wykonuje. W wolnym czasie biega, jest w końcu zapalonym biegaczem. Jeśli więc gdziekolwiek zobaczycie człowieka zabieganego, aż nadto i w dodatku z szerokim uśmiechem, to znaczy, że widzicie właśnie Jego.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są wymagane *